Criteria voor deelname en aanmelding van patiënten voor de Reumaweek:

  • Rolstoelafhankelijk (bij voorkeur elektrisch), of mensen die niet ver kunnen lopen.
  • Geen andere vakantie in hetzelfde jaar.
  • Niet een aantal keren al zijn mee geweest
  • Sociale indicatie
  • Leeftijd < 85 jaar
Afwijzing bij:
  • Mentale achterstand of (beginnende) dementie
  • Mensen in een terminale fase
Ter discussie:
  • Bedlegerig, zeer beperkte deelname aan het programma
  • Zeer zwak sociaal gedrag, sterk negatief beïnvloeden van de groepssfeer
  • Ernstige comorbiteiten

Beschrijving van de nieuwe beroepencontouren