Silvia van der Windt vertelt

De 19 e Eular werd dit jaar in Amsterdam gehouden.

Dit was mijn 3e Eular ervaring. Wederom een mega groot congres met veel mensen uit allerlei landen. En toch kom je allemaal bekenden tegen.

Diverse sessies bijgewoond, poster presentaties bekeken samen met collega’s uit de regio. We splitsen ons dan vaak op om nog meer informatie te kunnen horen en te delen. Veelal interessant, soms wat saai door veel opgesomde uitslagen van onderzoeken, soms lastig te volgen door een bijvoorbeeld een Fransman die Engels spreekt.

De volgende highlights zijn mij bijgebleven.

Bij jicht kan ultrasound een rol spelen tijdens de behandeling van jicht bij verhoogd urinezuur. Probleem bij jicht is de therapietrouw, ligt rond de 41 %. Uit een onderzoek hierna kwam naar voren dat verpleegkundigen hier een belangrijke rol in kunnen spelen door met name face-to-face contacten. Ook het versturen van dagelijkse SMSjes zou kunnen bijdragen aan de therapietrouw bij urinezuur verlagende medicatie.

Osteoporose: Het risico op een nieuwe fractuur is binnen 1 jaar 23 % en binnen 5 jaar 25 %. Vallen is het grootste risico, gevolgd door medicatie-gebruik en leeftijd. Preventie is nr. 1 omdat dit goedkoper is dan behandeling van fracturen. Als preventie niet lukt dan er voor zorgen dat de eerste breuk de laatste is door osteoporose goed te behandelen. Treat-to-target is ook hierbij van belang. Na 3 jaar medicatiegebruik zou je naar de T-score van de heup moeten kijken, is die goed, dan is er geen medicatie vervolging meer nodig.

PROM’s (patient reported outcomes) zijn belangrijk bij shared decision making. Een interessante website met diverse vragenlijsten is: www.ichom.org.

Artrose: uit onderzoek is naar voren gekomen dat de prevalente van knieartrose is verdubbeld (!) sinds het midden van de vorige eeuw. Onvoldoende bewegen, overgewicht/ obesitas en voeding spelen hierin een belangrijke rol. Bij voeding werd genoemd: deficiëntie van vit. K, sulforaphane (o.a. in broccoli), vit. CDE/ omega 3 vetzuren (die in een juiste verhouding met omega 6 vetzuren moet zijn) en een tekort aan vezels in de voeding. Artrose behoort hiermee tot de groep van “mismatch diseases”. Bewegen is de sleutel en dit is ook nog eens goed voor het brein.

Positief was dat wij tijdens het congres volgens de diverse stappentellers in ieder geval voldoende hebben gelopen! En bovendien was het ook heel gezellig om collega’s te spreken en natuurlijk ook de andere leuke dingen erom heen zoals samen uit eten en lunchen.

Met dank aan (het bestuur) van V&VN Reumatologie die het mogelijk heeft gemaakt dat ik kon deelnemen aan de Eular 2018.

Silvia van der Windt

Reumaverpleegkundige Reinier de Graaf, Delft