Overweldigend!

Zo zou ik EULAR 2018 willen noemen. Ontzettend mooi om zoveel artsen, onderzoekers, healthprofessionals én patiënten bij elkaar te zien met als doel de reumazorg naar een zo hoog mogelijk niveau te tillen. En wat waren wij er met velen!

Tijdens de ontmoeting “Meet @ Eular” heb ik zeker 50 verpleegkundigen geteld, waarbij ik weet dat ook nog velen niet op dat moment aanwezig waren. Ik hoop dat voor iedereen die aanwezig was, het een inspirerend congres was en dat we ook volgend jaar in Madrid weer goed vertegenwoordigd zijn.

Ik wil je graag nog iets vragen: kijk eens kritisch naar je eigen werkomgeving. Heb jij iets te vertellen dat voor anderen leerzaam is? Schrijf dan voor 31 januari 2019 een abstract en wellicht kun je dan, net als onze collega’s dit jaar, hierover vertellen bij een poster of er zelfs een praatje over houden.

Heb je een goed onderwerp, maar weet je niet hoe dit aan te pakken? Stuur dan een mail naar: reumatologie@venvn.nl . Hopelijk tot ziens @ Eular 2019 in Madrid!

Yvette Neijland, voorzitter V&VN Reumatologie 

VVNR Yvette 201801 175px


Posterpresentatie Hanneke Voorneveld

VVNR Voorneveld

Switch Management between Similar Biological Medicines

Voor het overzetten van biological naar biosimailer is goed management voor nodig om te slagen.
Verpleegkundige spelen hier een grootte rol in. Het is een proces dat tijd, geduld en zorg vereist.
Patiënten zijn misschien bezorgd over de switch en hebben veel vragen. Een positieve reactie bij het beantwoorden van deze vragen is belangrijk om vertrouwen en geruststelling te bieden
Via ESNO.org is de gids te downloaden over Switch Management between Similar Biological Medicines vanaf 26 juni. Deze verschijnt ook in het Nederlands

 

WhatsApp Image 2018-06-14 at 21.01.59(2)636658629704102848 


Silvia van der Windt vertelt...

De 19 e Eular werd dit jaar in Amsterdam gehouden.

Dit was mijn 3e Eular ervaring. Wederom een mega groot congres met veel mensen uit allerlei landen. En toch kom je allemaal bekenden tegen.

Diverse sessies bijgewoond, poster presentaties bekeken samen met collega’s uit de regio. We splitsen ons dan vaak op om nog meer informatie te kunnen horen en te delen. Veelal interessant, soms wat saai door veel opgesomde uitslagen van onderzoeken, soms lastig te volgen door een bijvoorbeeld een Fransman die Engels spreekt.

De volgende highlights zijn mij bijgebleven.

Bij jicht kan ultrasound een rol spelen tijdens de behandeling van jicht bij verhoogd urinezuur. Probleem bij jicht is de therapietrouw, ligt rond de 41 %. Uit een onderzoek hierna kwam naar voren dat verpleegkundigen hier een belangrijke rol in kunnen spelen door met name face-to-face contacten. Ook het versturen van dagelijkse SMSjes zou kunnen bijdragen aan de therapietrouw bij urinezuur verlagende medicatie.

Osteoporose: Het risico op een nieuwe fractuur is binnen 1 jaar 23 % en binnen 5 jaar 25 %. Vallen is het grootste risico, gevolgd door medicatie-gebruik en leeftijd. Preventie is nr. 1 omdat dit goedkoper is dan behandeling van fracturen. Als preventie niet lukt dan er voor zorgen dat de eerste breuk de laatste is door osteoporose goed te behandelen. Treat-to-target is ook hierbij van belang. Na 3 jaar medicatiegebruik zou je naar de T-score van de heup moeten kijken, is die goed, dan is er geen medicatie vervolging meer nodig.

PROM’s (patient reported outcomes) zijn belangrijk bij shared decision making. Een interessante website met diverse vragenlijsten is: www.ichom.org.

Artrose: uit onderzoek is naar voren gekomen dat de prevalente van knieartrose is verdubbeld (!) sinds het midden van de vorige eeuw. Onvoldoende bewegen, overgewicht/ obesitas en voeding spelen hierin een belangrijke rol. Bij voeding werd genoemd: deficiëntie van vit. K, sulforaphane (o.a. in broccoli), vit. CDE/ omega 3 vetzuren (die in een juiste verhouding met omega 6 vetzuren moet zijn) en een tekort aan vezels in de voeding. Artrose behoort hiermee tot de groep van “mismatch diseases”. Bewegen is de sleutel en dit is ook nog eens goed voor het brein.

Positief was dat wij tijdens het congres volgens de diverse stappentellers in ieder geval voldoende hebben gelopen! En bovendien was het ook heel gezellig om collega’s te spreken en natuurlijk ook de andere leuke dingen erom heen zoals samen uit eten en lunchen.

Met dank aan (het bestuur) van V&VN Reumatologie die het mogelijk heeft gemaakt dat ik kon deelnemen aan de Eular 2018.

Silvia van der Windt

Reumaverpleegkundige Reinier de Graaf, Delft

Indruk van de EULAR

door Antoinet Verborg

Centraal in het midden de enorme kermis van kramen van de farmaceutische industrie.
En de veelheid aan praatjes en posters die gepresenteerd zullen worden. 14.000 deelnemers gaan zich vier dagen bezig houden met reumatische aandoeningen.
Ik kan maar een kruimeltje meepikken van het hele aanbod want ik ben maar ruim een dag aanwezig. Maar ook dat roept al veel vragen op. Hoe verhoudt zich onze intentie tot goede patientenvoorlichting, shared decision making en selfmanagement tot de invloed van de farmaceutische industrie op dit alles?
Op donderdag volgde ik met name de sessies over biosimilars. Onderwerp van gesprek was onder andere het belang van het in gesprek gaan met patienten over de overgang naar biosimilars en niet zomaar een biosimilar verstrekken, zonder toelichting en discussie.
De poster van de European Specialist Nurses Organisations, gepresenteerd door Hanneke Voorneveld, sloot hier mooi op aan. De brochure/richtlijn hierover heb ik al gevonden bij hun publicaties op de website!
En het berichtje over de boodschap van professor Bijlsma dat later gedeeld werd: bij flare zou afvallen net zo goed kunnen werken als het toevoegen van anti TNF benadrukt nog eens de aandacht die er moet zijn voor comorbiditeiten en andere beinvloedende factoren.

Genoeg te doen voor reumaverpleegkundigen!


WhatsApp Image 2018-06-15 at 10.26.16

WhatsApp Image 2018-06-15 at 14.29.17