Bestuur

Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Afdelings Vergadering. Naast de voorzitter, penningmeester en secretaris kent het bestuur nog 2 algemene bestuursleden. Uitgangspunt is dat een bestuurslid voor een periode van 4 jaar beschikbaar is.
Elk bestuurslid heeft haar eigen specifieke aandachtspunten, bijvoorbeeld als contactpersoon voor de NHPR of Communicatie.
De ambtelijk secretaris (geen bestuurslid) ondersteunt het bestuur

Wil Struijs

 

Verpleegkundig Reumaconsulent
UMC Utrecht

Penningmeester
e-mail: penningmeester.reumatologie@venvn.nl

aandachtsvelden:
Financiën
Sponsoring
Tesselhuus

Astrid Twisk

 

Reumaverpleegkundige
Reade locatie Jan van Breemenstraat

Secretaris
e-mail: secretaris.reumatologie@venvn.nl

aandachtsveld:
Communicatie

 

Carla Uijterlinde

Gespecialiseerd verpleegkundige Reumatologie en Osteoporose
Sint Maartenskliniek locatie Woerden

e-mail: cuijterlinde.reumatologie@venvn.nl

aandachtsveld:
Deskundigheidsbevordering

Laura van den Brink

Laura van den Brink 2016 175px

Verpleegkundig Reumaconsulent

Ziekenhuis Gelderse Vallei 

aandachtsveld:
Herziening beroepsprofiel