Bestuur

Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Afdelings Vergadering. Naast de voorzitter, penningmeester en secretaris kent het bestuur nog 2 algemene bestuursleden. Uitgangspunt is dat een bestuurslid voor een periode van 3 jaar beschikbaar is.
Elk bestuurslid heeft haar eigen specifieke aandachtspunten, bijvoorbeeld als contactpersoon voor de NHPR of Communicatie.
De ambtelijk secretaris (geen bestuurslid) ondersteunt het bestuur

Astrid Twisk

 

Reumaverpleegkundige
Reade locatie Jan van Breemenstraat

Secretaris
e-mail: secretaris.reumatologie@venvn.nl

aandachtsveld:
Communicatie

 

Juliëtte de Kreij

VVNP Juliette 175px

Reumaconsulente
Meander Medisch Centrum

Penningmeester
e-mail: penningmeester.reumatologie@venvn.nl


Louise Merry

VVNP Louise 175px

Gespecialiseerd verpleegkundige Reumatologie 
Máxima Medisch Centrum

e-mail: lmerry.reumatologie@venvn.nl

aandachtsveld:
Onderzoek

Margot Walter

VVNP Margot 175px

Verpleegkundig Specialist Reumatologie

Erasmus Medisch Centrum

e-mail: mwalter.reumatologie@venvn.nl

aandachtsveld:
Netwerk VS