Beleid

Beleidsplan 2015- 2018

De koers voor de komende jaren staat in het Strategisch Beleidsplan 2015-2018

Jaarplannen

Elk jaar stelt het bestuur een jaarplan op, waarin de activiteiten, acties en evenementen staan.

Bekijk hier het Jaarplan 2019

Algemene Afdelings Vergadering

V&VN Reumatologie bestaat voor en door haar leden. De leden bepalen dan ook de koers van de afdeling. Elk jaar vindt er een Algemene Afdelingsvergadering (voorheen: Algemene Leden Vergadering) plaats. De leden kunnen zich dan uitspreken over wat zij belangrijk vinden.Denk daarbij ook aan het benoemen van bestuursleden.

Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over acties, activiteiten en de financiële situatie. 

Afdelingsreglement

Bekijk hier het afdelingsreglement

Deskundigheidsgebied

Leden kunnen hun nascholing bijhouden in het Kwaliteitsregister. Voor reumaverpleegkundigen is er tevens binnen dit register een deskundigheids gebied Reumatologie.

Netwerk VS Reumatologie

Het dagelijks bestuur van het netwerk Verpleegkundig Specialisten bestaat uit

  • Liesbeth Beaart - van de Voorde, voorzitter
  • Hanneke Voorneveld, secretaris
  • Bram Hamelink, penningmeester
  • Rianne van Berkel, algemeen bestuurslid (m.n. scholing en deskundigheidsbevordering)