OPROEP vanuit Werkgroep Onderzoek. Meld je aan!

Kandidaten gezocht voor een interview in kader van onderzoek.


download

Beste allen,
Afgelopen week ben ik, Imke van Grinsven, mijn stage begonnen bij Yvonne van Eijk-Hustings. 

In mijn stage richt ik mij op het inventariseren van de noodzakelijk inhoud van voorlichting/educatie voor patiënten met inflammatoire artritis, door reumaverpleegkundigen en hoe deze georganiseerd zou kunnen worden. 

Dit alles moet bijdragen aan een consensusdocument dat wordt ontwikkeld door de werkgroep onderzoek van V&VN reumatologie. 

Voor deze inventarisatie zoek ik reumaverpleegkundigen die ik hiervoor mag interviewen. De interviews zullen in mei/begin juni 2018 worden afgenomen, dit kan zowel telefonisch/via skype of face to face. Datum, tijdstip en wijze van interviewen spreek ik graag in overleg met u af. Het interview zal maximaal 45 minuten duren.   

Wilt u mij laten weten wanneer u interesse heeft om deel te nemen: i.vangrinsven@student.maastrichtuniversity.nl, of 0655703600.


Alvast hartelijk dank! 

Met vriendelijke groet,
Imke van Grinsven 

Nieuwe Collega's Gespecialiseerd Verpleegkundigen Reumatologie: de presentaties

VVNR Diplomauitreiking 2017 12 18 275px

18 december 2017 hebben 15 verpleegkundigen hun diploma tot gespecialiseerd reumaverpleegkundige mogen ontvangen.
Op de dag van de diplomering hebben alle verpleegkundigen hun kwaliteitsopdracht gepresenteerd. Er kwamen veel mooie onderwerpen voorbij. Omdat wij dit jullie natuurlijk niet willen onthouden kun je de presentaties inzien/downloaden  Alvast veel leesplezier! 

Bea Branderhorst: Wat doen we met de MTX
Ilona Huber: Verbeterplan polikliniek Reumatologie
Khalid Laajab: Gebruikswijze van Mesna bij Cyclofosfamide
Marij Verwaaijen: Systematisch gegevens verzamelen/rapporteren tijdens het verpleegkundig terugbelspreekuur
Petra Lange: Starten met een nieuw biological
Sonja van Geel: Ontwikkelen van een deel website dienst reumatologie
Veerle Govaerts-Braspenning: Opstarten EARC = Early Artritis Recognition Clinic 

Uitkomsten eerste werkconferentie ARCH over optimale zorg bij SSc

Op 9 februari 2018 organiseerde ARCH (Arthritis Research and Collaboration Hub) een werkconferentie met als doel een ontwerp te maken voor de optimale zorg voor patiënten met systemische sclerose. Op deze werkconferentie waren veel belanghebbenden aanwezig (patiënten, medisch specialisten, verschillende patiënt- en beroepsverenigingen, paramedici, etc.).

Tijdens de conferentie werden resultaten gepresenteerd van onderzoek naar de ervaringen, knelpunten en wensen over de zorg voor systemische sclerose van patiënten, reumatologen, gespecialiseerd verpleegkundigen en paramedici. Dit was erg leerzaam. En zijn bijvoorbeeld nog steeds SSc patiënten die nooit door een verpleegkundige worden gezien en er zijn ook verpleegkundigen die nooit deze patiënten zien.

Hierna werden er in kleinere groepen gesproken over mogelijke oplossingen rondom de thema’s samenwerking, niet-medicamenteuze zorg, de rol van de patiënt en informatievoorziening. Hier kwam voldoende input uit waarmee ARCH een plan gaat maken om de zorg rondom SSc patiënten te optimaliseren.

Er leek in ieder geval behoefte te zijn aan een duidelijkere omschrijving van wat er zou kunnen of moeten vallen onder verpleegkundige zorg bij systemische sclerose.

 

Een bijdrage van:

Etienne Blaas
Verpleegkundig specialist reumatologie
UMC Utrecht